Suratthani Clean up Ocean 2024 1. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine

โครงการ ซูซูกิทำความสะอาดท้องทะเลและชายฝั่ง ณ หาดสำเร็จ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 8:00น บริษัทสยามยนต์โมเดิร์นไบค์ จำกัด สุพรรณบุรี ผู้แทนจำหน่ายเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ได้จัดกิจกรรมอาสาทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง ณ ชายหาดสำเร็จ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ SUZUKI CLEAN UP THE WORLD 2024 โดยบริษัทซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ได้ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2010 จนถึง ปัจจุปัน กับผู้แทนจำหน่ายทั่วโลก เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรท้องทะเลและชายฝั่งอันมีค่าและเป็นร่วมส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อห่วงโซอาหารที่มีต่องสิ่งมีชีวิต ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน นำโดยผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวสปีดโบ้ท บริษัทร้อยเกาะแอดแวนเจอร์ จำกัด กลุ่มเจ้าหน้าที่ ทสปช (ไทยอาสาป้องกันชาติ) และจิตอาสาหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอท่าชนะ ทั้งนี้ อาสาสมัครได้ใช้เวลา 1 ชั่วโมงในกิจกรรมดังกล่าว และมีปริมาณขยะที่เก็บรวบรวมได้กว่า 350 กิโลกรัม บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าและอาสาสมัครทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญในการร่วมพิทักษ์รักษาทรัพยากรท้องทะเลอันมีค่า เพื่อโลกของเราและทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินและผืนน้ำแห่งนี้
Suratthani Clean up Ocean 2024 2. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
Suratthani Clean up Ocean 2024 3. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
Suratthani Clean up Ocean 2024 4. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
Suratthani Clean up Ocean 2024 5. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
Suratthani Clean up Ocean 2024 6. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
Suratthani Clean up Ocean 2024 7. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
Suratthani Clean up Ocean 2024 8. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
Suratthani Clean up Ocean 2024 9. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine