DF9.9A

DF9.9A 1. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine

คุณสมบัติ ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ด้วยการสร้างสรรค์นว […]

DF20A / DF15A / DF9.9B

DF20A / DF15A / DF9.9B 5. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine

คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง DF20A , 15A และ 9 […]

DF6A

DF6A 15. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine

*1: รุ่น S-shaft คุณสมบัติ ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ใน […]

DF2.5

DF2.5 31. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine

คุณสมบัติ เครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและเหมาะสมตา […]