คุณสมบัติ :

อายุ : 22 – 27 ปี
สถานภาพทางทหาร :พ้นภารทางทหาร
วุฒิการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ บริหาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
ความสามารถทางภาษา : สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ : สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

จำนวน 2 อัตรา


 

คำนิยาม
ผลิตสินค้าที่มีคุณค่า ภายใต้จิตสำนึกที่ว่า “เราคือผู้ใช้ ”
(1) “ มุ่งมั่นเรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์ รักษาคุณภาพ
พัฒนาทักษะ เสริมสร้างขีดความสามารถ มองข้ามขีดจำกัด
มุ่งหน้าสู่เป้าหมาย ก้าวหน้าสู่ความเป็นผู้นำด้านยานยนต์ ”

บริษัทมีความคาดหวังให้พนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้ ในสายงานที่ตนเองถนัด เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและขีดความรู้ความสามารถของตัวพนักงานเอง และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกัน ด้วยจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ การเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์ชั้นนำที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับในระดับสากล

(2) “ มากกว่าบรรยากาศการทำงาน คือ มิตรภาพที่จริงใจ
และการต้อนรับที่แสนอบอุ่น เปรียบเหมือนคนในครอบครัว
อนาคตที่สดใส เติบโตไปพร้อมองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ครอบครัวซูซูกิ ”

มากกว่าบรรยากาศการทำงาน คือ การมีมิตรภาพที่จริงใจ เพื่อนร่วมงานถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ รวมไปถึงการต้อนรับน้องใหม่หรือพนักงานใหม่ด้วยความอบอุ่น ทำให้พนักงานรู้สึกรักและผูกพันและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กร

ติดต่อ
คุณจิราวัฒน์ หรือ คุณอุบลวรรณ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-533-1160 ถึง 9 หรือ 083-0943142
E-Mail : Recruit@suzuki.co.th.
Facebook : https://www.facebook.com/ThaiSuzukiRecruiter
Line : @ghl0129k


REMOVE ALL
COMPARE
0
Scroll Up