จดทะเบียน และเริ่มดำเนินการ

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2510
และเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ทุนจดทะเบียน และสัดส่วนผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนทั้งหมด 607,350,000 บาท
โดยแบ่งสัดส่วนผู้ถือหุ้น ดังนี้ ไทย 2.48% และ ญี่ปุ่น 97.52%

พื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่อาคาร

พื้นที่ทั้งหมด 319,112 ตารางเมตร (199.45 ไร่)
และพื้นที่อาคาร 40.000 ตารางเมตร (25 ไร่)

จำนวนพนักงาน ทั้งหมด

จำนวนพนักงานมีทั้งหมด 623 คน
(มิถุนายน 2567)