Phuket Clean up Ocean 2024 1. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine

โครงการ ซูซูกิทำความสะอาดท้องทะเลและชายฝั่ง ณ หาดฉลอง อำเภอฉลอง จังหวัดภูเก็ต

              เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00น บริษัท เมก้าซิป จำกัด จังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจำหน่ายเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ได้จัดกิจกรรมอาสาทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง ณ ชายหาดฉลอง อำเภอฉลอง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการ SUZUKI CLEAN UP THE WORLD 2024 โดยบริษัทไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวตามนโยบายโครงการ Clean up Ocean ภายใต้บริษัท ซูซูกิมอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ที่ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2010 จนถึง ปัจจุปัน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรท้องทะเลและชายฝั่งอันมีค่าและเป็นร่วมส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อห่วงโซอาหารที่มีต่องสิ่งมีชีวิต ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรม จำนวน 24 ท่าน นำโดย ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เมก้าซิป จำกัด ทั้งนี้ อาสาสมัครได้ใช้เวลา 2 ชั่วโมงในกิจกรรมดังกล่าว และมีปริมาณขยะที่เก็บรวบรวมได้กว่า 192 กิโลกรัม บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญในการร่วมพิทักษ์รักษาทรัพยากรท้องทะเลอันมีค่าในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยและเป็นเป้าหมายสำคัญในการมาเยือนสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ในระดับสากล 
Phuket Clean up Ocean 2024 2. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
Phuket Clean up Ocean 2024 3. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
Phuket Clean up Ocean 2024 4. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
Phuket Clean up Ocean 2024 5. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
Phuket Clean up Ocean 2024 6. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
Phuket Clean up Ocean 2024 7. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
Phuket Clean up Ocean 2024 8. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
Phuket Clean up Ocean 2024 9. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine