จดทะเบียน และเริ่มดำเนินการ

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2510
และเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ทุนจดทะเบียน และสัดส่วนผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนทั้งหมด 607,350,000 บาท
โดยแบ่งสัดส่วนผู้ถือหุ้น ดังนี้ ไทย 2.48% และ ญี่ปุ่น 97.52%

พื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่อาคาร

พื้นที่ทั้งหมด 319,112 ตารางเมตร (199.45 ไร่)
และพื้นที่อาคาร 40.000 ตารางเมตร (25 ไร่)

จำนวนพนักงาน ทั้งหมด

จำนวนพนักงานมีทั้งหมด 800 คน
(กรกฎาคม 2564)

ขอบเขตธุรกิจ และกำลังการผลิต

ผลิตและจำหน่าย รถจักรยานยนต์ , ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ , อะไหล่ และเครื่องยนต์เรือ โดยได้รับอนุญาตจากบริษัท ซูซูกิมอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกำลังการผลิตมอเตอร์ไซค์ 30,000 คัน ต่อเดือน (360,000 คัน ต่อปี) และมีกำลังผลิตเครื่องยนต์เรือ 6,000 เครื่อง ต่อเดือน (72,000 เครื่อง ต่อปี)