03
MAR

กิจกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเบื้องต้น

     บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ลดราคายานยนต์ 2007 จำกัด และvanvanclubthailand จัดกิจกรรมอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเบื้องต้นให้กับลูกค้า VanVan 125 โดยมีวัตถุประสงค์​หลักเพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้เป็นมาตรฐานสากล เกิดความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพเส้นทาง สำหรับหลักสูตรในการฝึกอบรมนั้น มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยทำการฝึกอบรมกันที่สนามขับขี่ปลอดภัยซูซูกิ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Suzuki Call Center 02-533-1170
ในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.นะคะ