10
OCT

ครอบครัวซูซูกิจิตอาสาร่วมกิจกรรม Suzuki Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ร่วมกับวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง), ชุมชนวัดเขียนเขต, เทศบาลบึงยี่โถ, กศน.พื้นที่ จ.ปทุมธานี, นักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต และ บจก.บางกอกกล๊าส จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการพัฒนาชุมชน และทำความสะอาดบริเวณวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และชุมชนวัดเขียนเขต โดยได้รับความร่วมมือจากครอบครัวซูซูกิจิตอาสา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้กันอย่างคึกคัก

 

การจัดกิจกรรมนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และชุมชนวัดเขียนเขต ให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และทำให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานได้มาพบปะกัน ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือให้เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน

โดยเมื่อเสร็จกิจกรรมทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น ภูมิทัศน์สวยงาม สะอาดตา ซึ่งความร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และชุมชนวัดเขียนเขตมีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่แล้ว ยังสร้างความสุขร่วมกันอีกด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนงานการตลาด

โทร. 0-2533-1160-9 ต่อ 165, 127    Email:  pr.thaisuzuki@gmail.com

(คุณนิศาชล วงษ์ฉัตร, คุณระพี พรเจริญมุสิกุล)