05
SEP

ซูซูกิ มอบรถจักรยานยนต์รุ่น Nex

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ใจดีมอบรถจักรยานยนต์ซูซูกิ รุ่น Nex จำนวน 1 คัน ให้กับสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องยล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย การใช้เอทานอลในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยได้เกียรติจากคุณเลิศศักดิ์ นววิมาน กรรมการและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-533-1170