09
JAN

ซูซูกิ ส่งความสุขวันเด็ก ปี 57 มอบทุนและอุปกรณ์กีฬา

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ “ซูซูกิ” เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ รวมไปถึงการสานสัมพันธ์กับแหล่งชุมชนใกล้เคียงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และพัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็งให้ห่างไกลจากยาเสพติด เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 จึงได้มอบของขวัญพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมชาย ภัทรสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไปส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่ตัวแทนโรงเรียนและแหล่งชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 10 แห่ง เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ณ บริเวณโถงรับรอง บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนงานการตลาด

โทร. 0-2533-1160-9  ต่อ 165, 127    E-Mail  :  pr.thaisuzuki@gmail.com

(คุณวราภรณ์ ธุรธรรม, คุณนิศาชล วงษ์ฉัตร, คุณระพี พรเจริญมุสิกุล)