14
OCT

ซูซูกิ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ร่วมโครงการ เดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ

                 เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ผู้นำรถจักรยานยนต์อีโค่ ของเมืองไทย ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ เดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ปี 2556 “Walk & Run for Social Care” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว โดยได้รับเกียรติจากคุณระพี พรเจริญมุสิกุล หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์ซูซูกิ เน็กซ์ จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณห้องโถงกลาง อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพมหานคร

 

            ซูซูกิ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยกิจกรรม “Walk & Run for Social Care” จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 05.00 น. สถานที่ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 095-7262147  

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนงานการตลาด

โทร. 0-2533-1160-9  ต่อ 165, 127    E-Mail  :  pr.thaisuzuki@gmail.com

(คุณวราภรณ์ ธุรธรรม, คุณนิศาชล วงษ์ฉัตร, คุณระพี พรเจริญมุสิกุล)