26
JUN

บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ได้รับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางจังหวัดปทุมธานีได้มอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ให้แก่ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ซึ่งทางบริษัท มีวิธีการบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยได้รับเกียรติจากทางรองผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้มอบใบรับรองในครั้งนี้

 

----------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Suzuki Call Center 02-533-1170

ในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.