24
JUL

ซูซูกิ จัดฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อุทัยธานี จำกัด และบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด จัดงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2558” เพื่อเน้นการปฎิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย ทั้งนี้ทางซูซูกิได้จัดการอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงานของบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด จำนวน 50 ท่าน โดยมีอาจารย์ถวัลศักดิ์ วัฒนาลัย ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเป็นผู้ฝึกสอน ให้ความรู้วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมสอนทักษะต่างๆ มากมาย ณ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด จ.อุทัยธานี  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่าน

------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Suzuki Call Center 02-533-1170
ในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.นะคะ