23
JUN

V-Strom 650 ABS ในสไตล์รถตำรวจ

เมื่อวันที่ 23- 24 ที่ผ่านมา สหพานิชเชียงใหม่ ร่วมกับไทยซูซูกิมอเตอร์ จัดการอบรม ขับขี่ปลอดภัย ให้กับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความชำนาญในการขับขี่ปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในเส้นทางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แอดมินมีภาพการอบรบครั้งนี้มาฝากกัน หวังว่าชาวซูซูกิ จะมีความสะดวกในการเดินทาง และขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทาง 
“ Way of life ”

---------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Suzuki Call Center 02-533-1170 

ในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.